Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
E-MAIL endokrinologija@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

6. Tečaj trajne edukacije za medicinske sestre 'Klinička endokrinologija'

Datum održavanja: 04.11.2016. 08:30 - 04.11.2016. 16:00

Poštovane kolegice i kolege,

čast nam je i zadovljstvo pozvati Vas na tečaj trajne edukacije „Klinička endokrinologija“ za medicinske sestre/tehničare. Tečaj će se održati 04. studeni 2016. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – Rebro, Edukacijski centar,  a biti će bodovan od strane HKMS, sukladno pravilniku o bodovanju.

Kotizacija iznosi 400 Kn, a uključuje prisustvovanje tečaju, tiskane materijale, potvrdnicu i ručak.

U prilogu se nalazi program tečaja i prijavnica. Molimo Vas da ispunjenu prijavnicu vratite u roku od 15 dana na e-mail ili broj fax-a (podaci na prijavnici), radi naše evidencije o broju sudionika, a u cilju što bolje organizacije tečaja.

Troškovi sudjelovanja mogu se uplatiti na žiro račun:

2360000-1101379818, poziv na broj: 02-17 (Zagrebačka banka, s naznakom za Tečaj trajne edukcije za medicinske sestre Klinička endokrinologija)

Molimo Vas da kod dolaska priložite potvrdu o uplati.

Prijavnice za sudjelovanje možete poslati na broj fax-a: 01/23 76 036 ili na e-mail: dijana1kern@yahoo.com.

Za dodatne informacije možete se obratiti Đurđi Hršak, bacc.ms na broj telefona: 01/23 88 274 ili na e-mail: durda.hrsak@gmail.com.

Veselimo se Vašem dolasku i zajedničkom druženju.

S poštovanjem,

Đurđa Hršak, bacc. ms.
Glavna sestra Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb

Prof.dr.sc. Darko Kaštelan
Pročelnik Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb

Popratni dokumenti