Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Funkcioniranje Zavoda za endokrinologiju za vrijeme trajanja PANDEMIJE KORONAVIRUSOM

Datum objave: 14.03.2020. 00:00

S obzirom na aktualnu situaciju vezano uz pandemiju koronavirusom i preporuku da se odgode svi pregledi koji nisu hitni, Zavod za endokrinologiju stoji na raspolaganju liječnicima PZZ da za sve svoje pacijente s dijabetesom i/ili nekim endokrinološkim poremećajem zatraže elektronsku konzultaciju endokrinologa putem A5 uputnice.  

Pozivamo liječnike PZZ da uz A5 uputnicu slobodno pošalju upit vezan za zbrinjavanje endokrinoloških bolesnika na adresu: predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr. 

U najkraćem roku ćemo pokušati pružiti elektronsku konzultaciju, bez da bolesnici dolaze na pregled.

Zahvaljujemo na razumijevanju te pozivamo sve građane da se ponašaju odgovorno i solidarno.