Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Čime se bavimo

Ključne djelatnosti Zavoda za endokrinolgiju su:

  • dijagnostika i liječenje endokrinoloških bolesti
  • edukacija studenata dodiplomskog i poslijediplomskog studija, specijalizanata i subspecijalizanata iz područja endokrinologije i srodnih struka
  • stručni i znanstveni istraživački projekti