Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Edukacije

Trenutno nema edukacija.

Arhiva edukacija

  1. Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine TERMIN ODRŽAVANJA: 18.03.2023. 10:00 - 18.03.2023. 13:00
  2. 7th ENEA Virtual Workshop: Cushing's Disease TERMIN ODRŽAVANJA: 09.12.2021. 10:00 - 11.12.2021. 13:00
  3. Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa, 100 godina otkrića inzulina i 70 godina od osnutka Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb TERMIN ODRŽAVANJA: 12.11.2021. 13:00 - 12.11.2021. 16:30
  4. Godišnji sastanak HDED HLZ, Crikvenica, 8. -10.10.2021. TERMIN ODRŽAVANJA: 08.10.2021. 13:00 - 10.10.2021. 13:00
  5. Godišnji sastanak HDED HLZ, online, 21.-23.10.2020. TERMIN ODRŽAVANJA: 21.10.2020. 13:30 - 23.10.2020. 17:00