Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Simpozij - Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora, Zagreb, 28. ožujka 2020.

Datum održavanja: 28.03.2020. 10:00 - 28.03.2020. 14:00

S obzirom na epidemiološku situaciju u RH te sukladno preporukama o ograničavanju broja javnih okupljanja, simpozij 'Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora' koji se trebao održati u Zagrebu 28. ožujka 2020. se za sada odgađa. Novi termin održavanja simpozija bit će objavljen čim će biti moguće. 

Na predavanjima će biti riječi o novostima u dijagnostici i liječenju neuroendokrinih tumora, dok će u ekspertnom forumu sudjelovati stručnjaci različitih profila koji će iz različitih perspektiva raspravljati o zanimljivim kliničkim slučajevima. 

PROGRAM

10,00 - 10,15         Podjela i epidemiologija neuroendokrinih tumora - M. Solak (KBC Zagreb)

10,20 - 10,35         Cirkulirajući biomarkeri u dijagnostici NET-a - D. Kaštelan (KBC Zagreb)

10,40 - 11,05         PRRT - kada i kome - L. Ležaić (KC Ljubljana)

11,10 - 11,30          Pauza za kavu

11,30 - 13,30          Ekspertni forum – prikazi slučajeva i rasprava stručnjaka (onkolog doc. dr. B. Belev, gastroenterolog prof. dr. N. Rustemović, spec. nuklearne medicine L. Ležaić, radiologinja doc. dr. M. Hrabak Paar, kirurg dr. sc. Igor Petrović, endokrinolog prof. dr. D. Kaštelan)

13,30-14,00            Sponzorirano predavanje tvrtke Novartis: Iskustvo KBC-a Zagreb sa Sandostatinom LAR, doc.dr. B. Belev

Organizator: Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ i Zavod za endokrinologiju KBC Zagreb

Kotizacija za sudjelovanje je besplatna.

Prijaviti se možete na mail tdusek@mef.hr