Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Simpozij - Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora, Zagreb, 28. ožujka 2020.

Datum održavanja: 28.03.2020. 10:00 - 28.03.2020. 14:00

S veseljem najavljujemo jednodnevni simpozij 'Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora' koji će se održati u Zagrebu 28. ožujka 2020. u dvorani Kulturno informativnog centra (KIC), Preradovićeva 5. 

Na predavanjima će biti riječi o novostima u dijagnostici i liječenju neuroendokrinih tumora, dok će u ekspertnom forumu sudjelovati stručnjaci različitih profila koji će iz različitih perspektiva raspravljati o zanimljivim kliničkim slučajevima. 

PROGRAM

Subota, 28. ožujka 2020. 

10,00 - 10,15         Podjela i epidemiologija neuroendokrinih tumora - M. Solak (KBC Zagreb)

10,20 - 10,35         Cirkulirajući biomarkeri u dijagnostici NET-a - D. Kaštelan (KBC Zagreb)

10,40 - 11,05         PRRT - kada i kome - L. Ležaić (KC Ljubljana)

11,10 - 11,30          Pauza za kavu

11,30 - 13,30          Ekspertni forum – prikazi slučajeva i rasprava stručnjaka (onkolog doc. dr. B. Belev, gastroenterolog prof. dr. N. Rustemović, spec. nuklearne medicine L. Ležaić, endokrinolog prof. dr. D. Kaštelan, radiolog)

13,30-14,00            Sponzorirano predavanje tvrtke Novartis: Iskustvo KBC-a Zagreb sa Sandostatinom LAR, doc.dr. B. Belev

Organizator: Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ i Zavod za endokrinologiju KBC Zagreb

Kotizacija za sudjelovanje je besplatna.

Prijaviti se možete do 10. ožujka 2020. na mail tdusek@mef.hr