Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Struktura zavoda

Zavod za endokrinologiju se sastoji od stacionarnog dijela, polikliničkog dijela, dnevne bolnice i jedinice za denzitometriju. Svi dijelovi Zavoda se nalaze na lokaciji Rebro, Kišpatićeva 12.

U stacionarnom dijelu Zavoda nalazi se 12 bolesničkih kreveta.

U polikliničkom dijelu svakodnevno radi 6 ambulanti, tematski podijeljenih prema vrstama bolesti.

U dnevnoj bolnici se provodi endokrinološka obrada i liječenje pojedinih endokrinoloških bolesti.

U Zavodu je zaposleno 9 liječnika specijalista interne medicine, od kojih su 7 subspecijalisti endokrinologije i dijabetologije te doktori znanosti, a četvero ujedno i nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Zaposleno je i 11 medicinskih sestara, od kojih je 5 prvostupnica, bolničarka i tajnica Zavoda.

Zavod za endokrinologiju je Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti nadbubrežne žlijezde i Referentni centar Ministarstva zdravlja za metaboličke bolesti kostiju.

Liječnici Zavoda za endokrinologiju voditelji su Centra za neuroendokrinologiju KBC Zagreb.