Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Jedinica za denzitometriju

Jedinica za denzitometriju je dio Zavoda za endokrinologiju opremljen denzitometrom namijenjenim mjerenju mineralne gustoće kosti.

Nalazi se na 3. katu zelene zgrade, soba 434.

Kontakt telefon: 01 2376419

Naručivanje za denzitometriju je moguće putem:

  • E-maila: predbiljezbe.osteoporoza.int@kbc-zagreb.hr
  • Telefaksa: 01 2376-569
  • Osobnim dolaskom