Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Kako doći do nas

Zavod za endokrinologiju se sastoji od stacionarnog dijela, polikliničkog dijela, dnevne bolnice i jedinice za denzitometriju. Svi dijelovi Zavoda se nalaze na lokaciji Rebro, Kišpatićeva 12.

Stacionarni dio i uprava Zavoda: Glavna zgrada, 1.kat

Dnevna bolnica: Zelena zgrada, 1. kat, soba 236

Endokrinološke ambulante:

Upis u sve ambulante i u dnevnu bolnicu se vrši na upisnom šalteru u prizemlju 'bijele' zgrade gdje svi pacijenti dobivaju upute o tome gdje se nalazi ambulanta u kojoj imaju dogovoren pregled.

Upis za denzitometriju je u 'zelenoj' zgradi, 3. kat, soba 434.