Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju namijenjena je pacijentima kojima je potrebna endokrinološka obrada i/ili ambulantno liječenje nekih endokrinoloških bolesti.

U dnevnoj bolnici provodi se uglavnom dijagnostika bolesti hipotalamo-hipofizne regije (evaluacija pituitarne funkcije pomoću dinamičkih testova i bazalno mjerenje hormona), bolesti nadbubrežnih žlijezda, gonada, metaboličkih bolesti kostiju te evaluacija komplikacija šećerne bolesti.

Obrada i liječenje u dnevnoj bolnici uglavnom se dogovara nakon učinjenog konzilijarnog specijalstičkog pregleda u Poliklinici.