Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Stacionarni dio

Stacionarni dio Zavoda za endokrinologiju se nalazi na 1. katu glavne zgrade KBC Zagreb, Kišpatićeva 12.

Raspolaže s 12 bolesničkih kreveta, raspoređenih u trokrevetnim i jednoj jednokrevetnoj sobi.

U stacionarnom dijelu zbrinajvaju se bolesnici kojima je potrebna kompleksnija dijagnostička obrada kao npr. složeniji endokrinološki testovi prije i nakon operacije tumora hipofize ili nadubrežne žlijezde.

U njemu su smješteni i bolesnici primljeni putem hitne službe koji boluju od akutnih internističkih bolesti.