Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Centar za bolesti nadbubrežnih žlijezda

U Zavodu za endokrinologiju je 2009. godine osnovan Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za bolesti nadbubrežne žlijezde, jedan od najznačajnijih centara te vrste u regiji. 

U Centru se liječe bolesnici sa svim vrstama bolesti nadbubrežnih žlijezda, napose tumorima nadbubrežnih žlijezda. To je jedini centar u Hrvatskoj koji se bavi liječenjem bolesnika s karcinomom nadbubrežne žlijezde.

Centar je uključen u europski mrežu za izučavanje tumora nadbubrežne žlijezde(ENS@T) i u europski registar bolesnika s Cushingovim sindromom (ERCUSYN). U svojem radu surađuje s najboljim istovrsnim centrima u Europi, sudjeluje u nizu međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata te organizira brojne edukacijske aktivnosti iz područja bolesti nadbubrežnih žlijezda.

Voditelj Centra je prof. dr. sc. Darko Kaštelan.

U Centru se provode sljedeći znastveni projekti:

  • Incidentalomi nadbubrežne žlijezde kao uzrok metaboličkog sindroma (projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, voditelj prof. dr. sc. Darko Kaštelan);
  • Efficacy of adjuvant mitotane treatment in prolonging recurrence-free survival in patients with adrenocortical carcinoma at low-intermediate risk of recurrence (Protocol ADIUVO; voditelj Prof. Massimo Terzolo);
  • Evaluate urine steroid metabolomics in the differential diagnosis of AdrenoCortical Tumours (EURINE-ACT; voditelj prof. Wiebke Arlt);
  • Polymorphism of the glucocorticoid receptor genes in patient with adrenal incidentaloma (voditelj prof. Massimo Terzolo). 

    

U svom radu Centar surađuje sa sljedećim ustanovama:

  • San Luigi Hospital, Orbassano, University of Turin, Italija
  • University of Birmingham, UK
  • Universitätsklinikum Würzburg, Njemačka
  • Christie Hospital, Manchester, UK
  • Cleveland Clinic, Cleveland, SAD