Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

O bolestima

Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem i poremećajima metabolizma. Neke endokrinološke bolesti, poput šećerne bolesti, bolesti štitnjače, debljine i osteoporoze su vrlo česte u općoj populaciji, dok su bolesti nadburežne žlijezde i hipofize relativno rijetke i često zahtjevaju zbrinjavanje u tercijarnim ustanovama. Zavod za endokrinologiju KBC Zagreb ima sve potrebne stručne i tehničke uvjete te dugogodišnje iskustvo u zbrinjavanju svih endokrinoloških bolesti.

Zbog dobro razvijene suradnje s većim europskim i svjetskim endokrinološkim centrima u mogućnosti smo, po potrebi, diferentnim bolesnicima omogućiti konzultaciju s vrhunskim svjetskim stručnjacima iz područja endokrinologije.