Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

E-naručivanje

Sustav elektronskog tzv. e-naručivanja je programski sustav koji služi za izravno, elektronsko naručivanje pacijenata na preglede u specijalističku ordinaciju, laboratorij ili na neku dijagnostičku pretragu od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Obiteljski liječnici imaju mogućnost naručiti pacijenta na prvi pregled u neku od endokrinoloških ambulanti KBC Zagreb tematski podijeljenih prema skupinama bolesti (ambulanta za dijabetes, bolesti štitnjače, bolesti nadbubrežne žlijezde, bolesti hipofize, metaboličke bolesti kostiju, debljinu i opća endokrinološka ambulanta).

Na kontrolne preglede obiteljski liječnici mogu predbilježiti pacijente u specijalističku ambulantu onog liječnika specijalista koji je pacijenta do tada pratio jer su ambulante imenovane prema prezimenima liječnika specijalista zaposlenih u Zavodu.

Pacijenti se i dalje mogu naručiti putem centralnog naručivanja uz odgovarajuću uputnicu od obiteljskog liječnika ili uz priloženu relevantnu medicinsku dokumentaciju.