Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Kako se naručiti na pregled

NARUČIVANJE NA PREGLED

  • Od strane obiteljskog liječnika putem e- naručivanja
  • Samostalno putem e-maila:
    predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr
  • Osobnim dolaskom u endokrinološku ambulantu (KBC Zagreb, bijela zgrada, prizemlje, soba 4)

DOKUMENTI POTREBNI ZA NARUČIVANJE NA PREGLED

  • Uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite ili interna uputnica nadležnog specijalite
  • Kod naručivanja na kontrolni pregled potrebno je priložiti i posljednju povijest bolesti

čekanje na termin pregleda

  • Čekanje na termin prvog pregleda uglavnom nije duže od 2 tjedna i ovisno je o uputnoj dijagnozi
  • Čekanje na termin kontrolnog pregleda uglavnom nije duže od 4 tjedna

DOLAZAK NA PREGLED ILI U DNEVNU BOLNICU

Svi pacijenti koji su naručeni na ambulantni pregled, ultrazvučni pregled štitnjače ili na obradu u dnevnu bolnicu pri dolasku se upisuju na upisnom šalteru (bijela zgrada, prizemlje) gdje će dobiti sve daljnje upute.