Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Poliklinika

Velika većina endokrinoloških bolesnika obrađuje se i liječi ambulantno u Poliklinici Zavoda za endokrinologiju koja je smještena u 'bijeloj' i u 'zelenoj' zgradi.

Upis u sve ambulante i u dnevnu bolnicu se vrši na upisnom šalteru u prizemlju 'bijele' zgrade.

Četiri endokrinološke ambulante su smještene u 'bijeloj' zgradi, prizemlje desno, u sobama broj 3 - 6.

Dvije endokrinološke ambulante su smještene u 'zelenoj' zgradi na 1. katu (sobe 230 i 232) i jedna ambulanta na 3. katu (soba 434).

Ambulanta za ultrazvuk štitnjače se također nalazi na 1. katu 'zelene' zgrade (soba 230).