Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Radionica: 'Pristup bolesniku s hiponatremijom'

Datum održavanja: 20.09.2013. 16:00

Kroz radionicu koja je namijenjena endokrinolozima i liječnicima srodnih struka pokušat će se obraditi najčešći uzroci hiponatremije te dijagnistički i terapijski pristup toj skupini bolesnika koju se relativno često susreće u kliničkoj praksi.

Organizator

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za endokrinologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb

Voditelji radionice

dr. sc. Tina Dušek
doc. dr. sc. Darko Kaštelan

Mjesto održavanja

Predavaonica Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

Program

16,00 -16,20 Uvodne napomene o hiponatremiji - Darko Kaštelan
16,20 - 18,00 Prikazi bolesnika iz klinčke prakse i diskusija

Kotizacija je besplatna

Prijave na e-mail: tdusek@mef.hr