Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Radionice: 'Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine' i 'Pristup upalnim artropatijama'

Datum održavanja: 23.04.2018. 15:00 - 23.04.2018. 19:00

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas da sudjelujete na interaktivnim radionicama koje će se održati u organizaciji Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju te Zavoda za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb. Radionice su namijenjene liječnicima opće medicine i internistima. 

Teme radionica su: 

 Racionalni pristup upalnim artropatijama, voditelji: prof. dr. sc. Branimir Anić i dr. sc. Miroslav Mayer

 Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine, voditelji: prof. dr. sc. Darko Kaštelan i doc. dr. sc. Tina Dušek

Radionice će se održati u dva termina. U svakom od termina održat će se prvo radionica iz endokrinologije, a potom radionica iz reumatologije.

Termini održavanja su: 

23. travanj 2018. 15,00 - 19,00 h  

14. svibanj 2018. 15,00 -19,00 h

Prijave: na mail tdusek@mef.hr

Popratni dokumenti

  • Endo_reumatologija_program [PDF, 367.29 KB] Preuzmite