Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

2. Interdisciplinarni znanstveni simpozij: 'Socijalni, kulturalni i ekonomski uzroci debljine'

Datum održavanja: 18.10.2013. 13:00

ORGANIZATORI
Centar za debljinu Zavoda za endokrinologiju, KBC Zagreb
Hrvatsko društvo za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora
Odbor za aterosklerozu HAZU
Pokrovitelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

PREDSJEDNIK SIMPOZIJA
Prim. dr. sc. Jozo Jelčić

MJESTO ODRŽAVANJA
1. dan - KBC Zagreb, Edukacijski centar Istok, dvorana IV, 1. kat, Kišpatićeva 12, Zagreb
2. dan - Preporodna dvorana palače Narodnog doma, Opatička 18, Zagreb

TEHNIČKI ORGANIZATOR
Studio Hrg d.o.o

Program

18.10.2013. Petak 

KBC Zagreb, Edukacijski centar Istok, dvorana IV, 1. kat, Kišpatićeva 12, Zagreb

Predsimpozij

RADIONICE

13.00-13.20 Ublažavanje negativnog utjecaja vanjske sredine na liječenje debljine - Jozo Jelčić

13.20-13.40 Individualne specifičnosti u liječenju debljine - Maja Baretić

13.40-14.00 Kako istovremeno uspješno liječiti debljinu i dijabetes - Ivana Pavlić Renar

14.00-14.30 Utjecaj nutrijenata na fiziološki sustav za hranjenje - Eva Pavić

19.10.2013. Subota

Preporodna dvorana palače Narodnog doma, Opatička 18, Zagreb

Program simpozija

9.10 - 9.20 Pozdravna riječ predsjednika simpozija - Jozo Jelčić

                Deset godina Hrvatskog društva za debljinu - Mirko Koršić

9.20-9.40 Interakcija gena, psihe i društva u regulaciji tjelesne težine - Jozo Jelčić

9.40-10.00 Evolucija hominina: biološka i kulturna adaptacija s posebnim osvrtom na prehranu - Ivor Janković

10.00-10.20 Prehrana i stil života neandertalca - Ivor Karavanić

10.20-10.40 Genetska podloga evolucije ljudske prehrane - Višnja Bačun Družina

10.40-11.00 Patofiziološki mehanizmi koji ometaju liječenje debljine - Mirko Koršić

11.00-11.15 Rasprava

11.15-11.50 Pauza za kavu

11.50-12.10 Razvitak kulinarskih kultura - Jasminka Lažnjak

12.10-12.30 Kultura putovanja i prehrana - Dean Duda

12.30-12.50 Mediji i stil života mladih - Vlasta Ilišin

12.50-13.10 Debljina u školske djece: učestalost i specifičnosti - Vesna Jureša

13.10-13.25 Rasprava

13.25-14.10 Pauza za ručak

14.10-14.30 Epidemija debljine  – ekonomski aspekti - Zoran Jašić

14.30-14.50 Urbanizacija i kvaliteta života - Srećko Pegan

14.50-15.10 Radno vrijeme i mogućnosti za organiziranu  tjelesnu rekreaciju - Mirna Andrijašević 

15.10-15.30 Mitovi o debljini - Maja Baretić   

15.30-15.45 Rasprava

Završetak simpozija

16.00 Izborna skupština HDD-a

Bodovanje

Prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: za predavače 9 bodova, a za ostale sudionike 7 bodova.

Kotizacija

Besplatna