Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Endokrinološka škola

Datum održavanja: 26.05.2014. 13:00 - 30.05.2014. 17:00

'Endokrinološka škola' je petodnevni tečaj obnove znanja namijenjen prvenstveno specijalizantima i subspecijalizantima endokrinologije, endokrinolozima, ali i liječnicima srodnih struka. Na tečaju će, kroz prikaze slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse, biti obrađene najznačajnije teme iz područja endokrinologije. Nakon završenog tečaja očekuje se da polaznici ovladaju znanjima o suvremenoj dijagnostičkoj obradi i liječenju najčešćih endokrinoloških bolesti.

Zavod za endokrinologiju KBC Zagreb organizira ovaj tečaj u suradnji s prof. dr. sc. Marijom Pfeifer iz Ljubljane, gostujućom profesoricom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, članicom upravnog odbora Europskog endokrinološkog društva. 

Voditelji tečaja

prof. dr. sc. Marija Pfeifer, UKC Ljubljana
prof. dr. sc. Darko Kaštelan, KBC Zagreb
dr. sc. Tina Dušek, KBC Zagreb

Organizator 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za endokrinologiju Klinike za unutrašnje bolesti, KBC Zagreb

Mjesto održavanja

Predavaonica Zavoda za endokrinologiju KBC Zagreb Rebro, Kišpatićeva 12, glavna zgrada, 1. kat    

Prijave za sudjelovanje

Broj polaznika je ograničen na 15.
Kotizacija je besplatna.
Molimo Vas da ispunjenu prijavnicu pošaljete na adresu: 

Gđa Sunčana Zgaga, tajnica tečaja
E-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
Fax: +385-1-2376 036

Popratni dokumenti