Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Simpozij: 'Akromegalija i gigantizam'

Datum održavanja: 08.11.2013. 09:00

Organizator

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za endokrinologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb
Klinika za neurokirurgiju KBC 'Sestre milosrdnice'
Pod pokroviteljstvom Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Voditelji simpozija

prof. dr. sc. Živko Gnjidić
prof. dr. sc. Darko Kaštelan

Mjesto održavanja

Dvorana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb

Program

9.00-9.10 Pozdravna riječ - Marko Pećina

1. dio

Moderatori: Dušek, Tripolski

9.10-9.25 Uvod i povijesni pregled - Živko Gnjidić, Stella Fatović-Ferenčić

9.25-9.40 Epidemiologija akromegalije - Tina Tičinović Kurir

9.40-9.55 Utjecaj HR na CNS - Zdravko Lacković

9.55-10.10 Sistemski učinci HR - Marija Tripolski

10.10-10.20 Patohistološke značajke somatotropinoma - Hrvoje Čupić, Leo Pažanin

10.20-10.35 Patofiziologija, simptomi i dijagnostički pristup bolesniku s akromegalijom - Ivana Kraljević

10.35-10.50 Radiološke značajke bolesnika s akromegalijom - Hrvoje Ivan Pećina

10.50-11.05 Metaboličke posljedice akromegalije - Ivana Pavlić Renar

11.05-11.20 Stanka za kavu

2. dio

Moderatori: Stipančić, Kaštelan

11.20-11.35 Metabolizam kosti kod bolesnika s akromegalijom - Tina Dušek

11.35-11.50 Akromegalična osteoartropatija i sindrom karpalnog kanala u bolesnika s akromegalijom - Zoja Gnjidić, Simeon Grazio

11.50-12.05 Somatotropinomi u dječjoj dobi, FIPA - Gordana Stipančić

12.05-12.20 Poremećaji kardiovaskularnog sustava kod bolesnika s akromegalijom - Maja Čikeš

12.20-12.35 Akromegalija i poremećaji spavanja - Barbara Barun

12.35-12.50 Neuropsihijatrijske manifestacije poremećaja sekrecije hormona rasta - Dalibor Karlović

12.50.-13.00 Stomatološke posljedice akromegalije - Ana Malčić Ivanišević

13.00-13.40 Pauza za ručak

3. dio

Moderatori: Gnjidić, Tičinović Kurir

13.40-13.55 Neurokirurško liječenje somatotropinoma - Živko Gnjidić

13.55-14.10 Farmakoterapija somatotropinoma - Darko Kaštelan

14.10-14.25 Imaju li bolesnici sa somatotropinomom veću učestalost tumora? - Anela Novak

14.25-14.35 CRO-aCRO – Hrvatski registar bolesnika s akromegalijom - Mirsala Solak

14.35-14.50 Smjernice za dijagnostiku i liječenje akromegalije - Živko Gnjidić, Darko Kaštelan

14.50-15.00 Zatvaranje simpozija

Popratni dokumenti

  • Prijavnica 'Akromegalija i gigantizam' [DOC, 1.42 MB] Preuzmite
  • Akromegalija i gigantizam_program [PDF, 95.59 KB] Preuzmite