Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Multidisciplinarni pristup liječenju teške osteoporoze – sekundarna prevencija osteoporotičnih prijeloma

Datum održavanja: 05.04.2013. 16:00

Tečaj obnove znanja

Organizator:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Zavod za endokrinologiju i Klinika za ortopediju
KBC Zagreb

Voditelji:

doc. dr. sc. Darko Kaštelan
prof. dr. sc. Domagoj Delimar

Program

16:00–16:10 Uvodna riječ - D. Delimar, D. Kaštelan  

16:10-16:30 Patofiziologija osteoporoze - D. Kaštelan  

16:30-16:50 Nove mogućnosti u liječenju osteoporoze - J. Milas-Ahić                

16:50-17:10 Bescementna endoproteza kuka kod osteoporotičnog prijeloma proksimalnog dijela femura - D. Delimar

17:10-17:30 Interdisciplinarno liječenje prijeloma u starijoj dobi - T. Cicvarić

17:30–17:50 Koliko je važna kvaliteta života i rehabilitacija bolesnika s multiplim prijelomima - T. Vlak

17: 50–18:10 Vrijeme liječenja s obzirom na prevenciju ponovnih osteoporotičnih prijeloma - Ž. Crnčević Orlić

18:10–18:30 Sekundarna prevencija prijeloma - Z. Giljević

18:30 – 19:00 Rasprava: Multidisciplinarni pristup za dobrobit pacijenta – kako organizirati sekundarnu prevenciju prijeloma?

Moderatori: D. Kaštelan, D. Delimar, Z.Giljević

Popratni dokumenti

  • teška osteoporoza - prevencija prijeloma [DOC, 35.00 KB] Preuzmite