Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Tečaj trajne edukacije za medicinske sestre: 'Klinička endokrinologija 2012.'

Datum održavanja: 26.10.2012. 10:00

Organizator

Zavod za endokrinologiju
KBC Zagreb

Mjesto održavanja

Nastavni centar istok
KBC Zagreb
Kišpatićeva 12

PROGRAM

09,45-10,00 Otvaranje tečaja

10,00 -10,20 Sigurnost bolesnika pri provošenju zdravstvene njege Orlić-Šumić

BLOK 1 – HITNA STANJA U ENDOKRINOLOGIJI I DIJABETOLOGIJI

10,20 - 10,35 Hitna stanja u dijabetologiji Aganović

10,35 – 10,50 Hitna stanja u endokrinologiji Kaštelan

10,50 - 11,50 Radionica 1 - prikazi bolesnika:
Hipoglikemija
Hiperosmolarni sindrom
Addisonska kriza
Hiponatremija

11,50 – 12,10 Pauza

BLOK 2 – DIJABETES

12,10 - 12,30 Smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2 Renar

12,30 – 13,30 Radionica 2 - prikazi bolesnika
Tireotoksikoza – subakutna upala štitnjače
Nalazi hormona štitnjače pri uzimanju oralnih kontraceptiva
Hiperemeza u trudnoći

13,30 – 14,30 Ručak

BLOK 3 – DEBLJINA I ŠTITNJAČA

14,30 – 14,50 Debljina – pristup bolesniku Jelčić

14,50 – 15,10 Liječenje osteoporoze Giljević

15,10 – 16,10 Radionica 3 - prikazi bolesnika
Hiperkalcemija
Hipokalcemija nakon operacije štitnjače