Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

1. Kongres Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa

Datum održavanja: 02.10.2015. 08:00 - 04.10.2015. 16:00

Drage kolegice i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na Prvi kongres Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa koji će se održati od 2-4. listopada 2015. u Baškoj na otoku Krku. Kongres je namijenjen endokrinolozima i dijabetolozima te svim ostalim liječnicima srodnih struka.

Cilj orgnizatora je što aktivnije sudjelovanje svih sudionika na Kongresu u vidu prikaza rezultata vlastitih stručnih i znanstvenih istraživanja, prikaza slučajeva u ekspertnim forumima te sudjelovanja u planiranim stručnim raspravama o aktualnim i izazovnim endokrinološkim i dijabetološkim temama.  

U nadi da će kongres ispuniti Vaša očekivanja, srdačno Vas pozdravljam,

Prof. dr. sc. Darko Kaštelan
Predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa

TEME - SEKCIJE

 • Rasprava o hrvatskim smjernicama za dijagnostiku i liječenje endokrinoloških bolesti
 • 'Meet the expert' (MTE) sekcije
 • Debate stručnjaka
 • Ekspertni forumi - prikazi kompliciranih slučajeva i rasprava stručnjaka
 • Radionica
 • Oralne prezentacije radova
 • Poster sekcija

PRIJAVE

Slanjem prijavnice na adresu: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

ROKOVI PRIJAVE

 • Do 1.7.2015. - za sve članove Društva koji su zainteresirani za organizaciju smještaja od strane Društva
 • Do 01.9.2015. - za sve ostale sudionike
 • Sažeci se primaju do 15.9.2015. 

KOTIZACIJA

 • Besplatna za sve članove HDKED
 • 1500 kn za sve koji nisu članovi HDKED

Tehnički organizator kongresa: Penta pco d.o.o.

Popratni dokumenti