Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Subspecijalističke ambulante

Većina pacijenata u Zavodu za endokrinologiju obrađuje se i liječi ambulantno.

Stacionar je namijenjen bolesnicima kojima je potrebna složenija endokrinološka obrada poput testa gladovanja, pokusa koncentracije urina i pretraga koje uključuju kateterizacije krvožilnog sustava s ciljem selektivnog mjerenja koncentracija hormona.
U stacionarnom dijelu su smješteni i bolesnici neposredno prije i nakon operacije tumora hipofize i, u nekim slučajevima, operacije nadbubrežne žlijezde. 
Bolesnici primljeni putem hitne službe zbog akutnih internističkih bolesti također su smješteni u stacionarnom dijelu.

U okviru Zavoda za endokrinologiju postoje specijalizirane ambulante za: