Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Edukacije

Edukacije za liječnike

U Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb se provodi edukacija liječnika na specijalizaciji i subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije. Osim za subspecijalizanate, Zavod je otvoren i za studijske posjete subspecijalista endokrinologa. U okviru Zavoda nalazi se predavaonica s bogatom knjižnicom koja sadrži velik broj međunarodnih časopisa iz područja endokrinologije.

Svake godine Zavod za endokrinologiju u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu i HAZU organizira međunarodni poslijediplomski tečaj 'Klinička endokrinologija' koji okuplja velik broj endokrinologa iz Hrvatske i zemalja u regiji.

U Zavodu se provodi kontinuirana edukacija namijenjena liječnicima obiteljske medicine pod nazivom 'Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine'. Ovaj tečaj obnove znanja održava se u predavaonici Zavoda za endokrinologiju u malim grupama 6-7 puta godišnje i koncipiran je kao trosatna radionica s prikazima konkretnih slučajeva iz kliničke prakse.

Saznajte više na: edukacije za liječnike

Edukacije za medicinske sestre

Svake godine Zavod za endokrinologiju ogranizira tečaj trajne medicinske edukacije iz područja endokrinologije i dijabetologije namijenjen medicinskim sestrama pod nazivom 'Klinička endokrinologija'.

Edukacije za pacijente

Djelatnici Zavoda za endokrinologiju pripremili su pisane edukacijske materijale o različitim bolestima i načinima liječenja koji su namijenjeni svim zainteresiranim pacijentima i mogu se preuzeti na stranici edukacijski materijali.

Edukacija pacijenata sa šećernom bolesti

U Zavodu za endokrinologiju se provodi trajna edukacija bolesnika o uzrocima šećerne bolesti, dijeti, tjelovježbi, lijekovima, samokontroli te o simptomima hipoglikemije, hiperglikemije i dijabetičkih komplikacija. Edukacija se provodi individualno i u grupama, a provode ju liječnik i medicinska sestra. Edukacija o dijabetičkoj dijeti se provodi i u suradnji s dijetetičarima KBC Zagreb. Odgoj i podučavanje se upotpunjuje tijekom svake posjete liječniku i medicinskom sestri.

Edukacija pacijenata s problemom debljine

U Zavodu se redovito provodi edukacija namijenjena debelima o problemu debljine, mogućnostima terapije i prevencije.

Edukacija pacijenata s Addisonovom bolesti

Dva puta godiđnje u Zavodu se provodi strukturirana edukacija o Addisonovoj bolesti namijenjena bolesnicima i članovima njihovih obitelji.