Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Konzultacije uz A5 uputnicu

Datum objave: 23.03.2020. 00:00

Zavod za endokrinologiju stoji na raspolaganju liječnicima primarne zdravstvene zaštite da u slučaju potrebe za svoje pacijente zatraže elektronsku konzultaciju (konzultacija bez prisutnosti pacijenta) putem A5 uputnice.  

Pozivamo liječnike da uz A5 uputnicu slobodno pošalju upit vezan za zbrinjavanje endokrinoloških bolesnika na adresu: predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr. 

U najkraćem roku ćemo pokušati pružiti elektronsku konzultaciju.