Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Dr. Annemarie Balaško

Dr. Balaško radi u Zavodu za endokrinologiju kao specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije. Njezino uže područje interesa su bolesti štitnjače i šećerna bolest.