Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Dr. sc. Karin Zibar Tomšić

Dr. Zibar Tomšić radi u Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb kao specijalist endokrinologije i dijabetologije. Svoje je specijalističko usavršavanje provela dijelom u Sveučilišnoj klinici za dijabetes i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, a dijelom u KBC-u Zagreb. Njezino je uže područje interesa šećerna bolest, bolesti štitnjače, hipofize i nadbubrežne žlijezde.