Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije
portret Dr. sc. Mirsala Solak

Dr. sc. Mirsala Solak

Dr. Solak radi u Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb kao specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije. Njezino su uže područje bolesti štitnjače, hipofize i nadbubrežne žlijezde. Dio subspecijalističkog usavršavanja provela je na endokrinološkom odjelu The Christie Hospital NHS Trust u Manchesteru, Engleska.