Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Prof. dr. sc. Zlatko Giljević

Dr. Giljević radi kao specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije u Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb. Ujedno je i izvanredni profesor u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo uže područje interesa su metaboličke bolesti kostiju. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za metaboličke bolesti kostiju. Dopredsjednik je Hrvatskog društva za osteoporozu.