Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora, Zagreb, 28. ožujka 2020.

Datum održavanja: 28.03.2020. 10:00 - 28.03.2020. 14:00

S veseljem najavljujemo jednodnevni simpozij 'Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora' koji će se održati u Zagrebu 28. ožujka 2020. 

Na predavanjima će biti riječi o novostima u dijagnostici i liječenju neuroendokrinih tumora, dok će u ekspertnom forumu sudjelovati stručnjaci različitih profila koji će iz različitih perspektiva raspravljati o zanimljivim kliničkim slučajevima. 

PROGRAM

Subota, 28. ožujka 2020. 

10,00 - 10,15         Podjela i epidemiologija neuroendokrinih tumora

10,20 - 10,35         Cirkulirajući biomarkeri u dijagnostici NET-a 

10,40 - 11,05          Novosti u liječenju neuroendokrinih tumora

11,10 - 11,35          PRRT – kada, kome?

11,40 - 12,00          Pauza za kavu

12,00 - 13,30          Ekspertni forum – prikazi slučajeva i rasprava stručnjaka

Organizator: Zavod za endokrinologiju KBC Zagreb i Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ

Kotizacija za sudjelovanje je besplatna.

Prijaviti se možete do 10. ožujka 2020. na mail tdusek@mef.hr