Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Tečaj trajne edukacije 'UZV štitnjače'

Datum održavanja: 04.02.2019. 09:00 - 01.03.2019. 16:00

Organizator: Zavod za endokrinologiju, KBC Zagreb

Mjesto održavanja: Predavaonica Zavoda za endokrinologiju, KBC Zagreb

Vrijeme održavanja: 4.2.2018. do 1.3.2018.

Cijena tečaja: 8.000,00 kn                       

Cilj tečaja: Bolesti štitnjače vrlo se često pojavljuju u općoj populaciji. Ultrazvučni pregled štitnjače je važan dio kliničke prakse endokrinologa. Polaznici će nakon završenog tečaja biti osposobljeni da samostalno učine ultrazvučni pregled štitnjače te prepoznaju nodularne i difuzne promjene u štitnjači. Naučit će kriterije za razlikovanje benignih od malignih čvorova te mogućnosti i ograničenja UZV metode. Polaznici će naučiti kako koristiti UZV prilikom citopunkcije štitnjače te kako izvesti ultrazvučno vođenu citopunkciju čvora u štitnjači.

Kome je tečaj namijenjen: Tečaj je namijenjen specijalizantima endokrinologije i dijabetologije, subspecijalistima endokrinolozima i dijabetolozima, liječnicima opće medicine, internistima.

Prijave: Prijavu je potrebno poslati na e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

Popratni dokumenti

  • Program tečaja UZV štitnjače [PDF, 278.29 KB] Preuzmite